Phiếu đi chợ

Ông bà mình thường nói “Các con bây giờ làm sao mà biết được thời kì tem phiếu nó thế nào”. Và mình cũng nghĩ rằng, chắc sẽ không bao giờ biết được trải nghiệm đó. Vậy mà, trong những năm đất nước phát triển này, trải nghiệm đó đã quay lại. Nhưng nó quay lại với một ý nghĩa khác, một ý nghĩa tích cực hơn.

Trước tình hình dịch bệnh Covid phức tạp, khả năng lây nhiễm trong cộng đồng cao. Chợ lại là nơi có nhiều người lui đến, cho nên phiếu đi chợ ra đời để hạn chế số lượng người đến chợ trong một ngày cũng như dễ dàng kiểm soát được những ai đã đến trong ngày đó.

Thực ra đối với gia đình mình nó cũng không quá tù túng lắm nhưng với một vài gia đình khác sẽ hơi khó khăn cho họ. Tuy nhiên trong hoàn cảnh này, mỗi người chịu khó một chút, hy sinh một chút, mình tin đợt dịch này sẽ sớm được dập tắt và mọi thứ sẽ trở về như cũ.

Dù sao, trong cái hoàn cảnh hiện tại, coi như mọi người đã có một chút kỷ niệm thú vị trong cuộc đời.

Phiếu đi chợ