Tôi học Machine Learning - 004 - Unsupervised Learning - Học không có giám sát

Bài ghi chú

Với học không có giám sát, chúng ta biết được một ít không không có ý tưởng về kết quả sẽ như thế nào. Chúng ta được đưa cho dữ liệu và yêu cầu trả về cấu trúc của dữ liệu đó dựa vào mối quan hệ giữa các biến trong dữ liệu.

Ví dụ:

  • Dựa vào dữ liệu về khách hàng của một công ty, chúng ta phân nhóm khách hàng để có thể thực hiện các chiến dịch bán hàng đặc biệt.
  • Phân loại các nhóm thành viên trên mạng xã hội.
  • Trong một bữa tiệc, ta có tập ghi âm thanh, ta có thể phân tích và tách các tạp âm để lọc ra âm thanh riêng của từng người.