Tôi học Machine Learning - 002 - Khóa học trên Coursera

Hôm trước, mình đăng ký khóa học trên Udemy, sau khi coi các bài học đầu tiên thấy rằng nó chưa hợp với mình. Vì mình chưa biết gì về ML cả mà mới vào đã hướng dẫn ngay code rồi, càng coi càng rối.

Tìm trên Coursera (mình đã học một khóa về Python trên này), có một khóa về ML do Andrew ng hướng dẫn, anh này mình thấy rất nổi tiếng về lĩnh vực ML, cấu trúc khóa học cũng rõ ràng, bắt đầu từ cơ bản.

Nên mình quyết định dừng việc theo dõi khóa học trên Udemy và tập trung vào khóa học trên Coursera trước (https://www.coursera.org/learn/machine-learning). Mình có coi qua các đánh giá thì khóa này vẫn còn thiếu vài phần Wish the course also covered decision trees, random forests and boosting algorithms. mà mấy phần này bên Udemy có. Nên sau khi hoàn thành khóa trên Coursera mình sẽ quay lại coi bên Udemy.

Bạn nào mới bắt đầu tìm hiểu về ML thì có thể cùng mình học trên Coursera nhé. Có 2 tùy chọn Free hoặc trả phí (Trả phí thì sau khi hoàn thành sẽ có chứng nhận.)