TeamCity – Build agent disconnected

Bellow is how I resolve my problem with TeamCity – Build agent disconnected.

TeamCity Agent Disconected

 • ssh to my centos agent machine.
 • Go to agent folder, in this case it is BuildAgent
 • I tried to stop the agent by bin/agent.sh stop but got no luck. When I started the agent it said that Build agent is already running with PID 1795, so that I could not restart it.
 • KILL the process by sudo kill 1795
 • Restart again bin/agent.sh start
  => It should work now.

Nodejs Module Caching

Nodejs Module Caching

Modules are cached after the first time they are loaded. This means (among other things) that every call to require(‘foo’) will get exactly the same object returned, if it would resolve to the same file.

Multiple calls to require(‘foo’) may not cause the module code to be executed multiple times. This is an important feature. With it, “partially done” objects can be returned, thus allowing transitive dependencies to be loaded even when they would cause cycles.

If you want to have a module execute code multiple times, then export a function, and call that function.

(https://nodejs.org/api/modules.html#modules_caching)

READ MORE


Nodejs - Request - Error socket hang up code - ECONNRESET

Currently, I writing a nodejs server that I want to call external API via https. This is the code that I used.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
var request = require('request');
var userProfileUri = 'http://test.com/API/user/profile';
request.get(userProfileUri, {
'headers': {
'Authorization': 'Bearer eyJ0eX'
},
}, function(err, response, body) {
console.log(err);
});

After running this code, I waited for a minute and got this error:

1
{ [Error: socket hang up] code: 'ECONNRESET' }

Doing for many searches via google, finally I got a solution that make my day happy. I hope that bellow solution can help you too.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
var request = require('request');
var userProfileUri = 'http://test.com/API/user/profile';
request.get(userProfileUri, {
'headers': {
'Authorization': 'Bearer eyJ0eX'
},
agentOptions: {
secureOptions: require('constants').SSL_OP_NO_TLSv1_2,
ciphers: 'ECDHE-RSA-AES256-SHA:AES256-SHA:RC4-SHA:RC4:HIGH:!MD5:!aNULL:!EDH:!AESGCM',
honorCipherOrder: true
}
}, function(err, response, body) {
console.log(err);
});

The important part is agentOptions. Just add it to your request config.


Làm quen với Angular 2 - Zoo app - part 3 - Dependency Injection

Trong phần này, chúng ta sẽ cùng nhau tạo một service AnimalService để quản lý danh sách các con vật và nhúng nó vào AppComponent.

Ta tạo file animal-service.ts cùng cấp với app.ts:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
export class AnimalService {
animals: [];

constructor() {
this.animals = ANIMALS;
}

getAnimals() {
return this.animals;
}

addAnimal(type: String, name: String) {
this.animals.push({ 'type': type, 'name': name});
}
}

var ANIMALS = [
{ type: 'Tiger', name: 'Bobo'},
{ type: 'Dog', name: 'Mic'},
{ type: 'Elephan', name: 'Big'}
];

READ MORE


Làm quen với Angular 2 - Zoo app - part 2 - Form

phần 1 chúng ta đã sử dụng một vài directives cơ bản của Angular như NgFor, NgIf, NgClass và ta cũng biết rằng muốn sử dụng directive nào, ta phải khai báo directive đó cho Component. Tuy nhiên việc phải khai báo từng directive như vậy thật bất tiện. Để khắc phục điều đó, Angular 2 đã gộp các core directives vào một tập hợp là CORE_DIRECTIVES ta chỉ cần khai báo nó một lần là có thể dùng được các core directives của Angular. Trước khi vào phần 2 ta thay đổi một chút như sau:

1
2
3
4
import {Component, bootstrap, CORE_DIRECTIVES, FORM_DIRECTIVES} from 'angular2/angular2';

...
directives: [CORE_DIRECTIVES, FORM_DIRECTIVES],

Ngoài CORE_DIRECTIVES ra mình còn khai báo thêm FORM_DIRECTIVES, chắc hẳn là bạn đã đoán ra đó là tập hợp các directive dành cho Form của Angular.

READ MORELàm quen với Angular 2 - Tạo một ứng dụng bằng TypeScript

Angular2 hiện tại vẫn đang trong giai đoạn Developer Preview tuy nhiên mình sẽ bắt đầu tìm hiểu trước cho đến khi nó được release thì dùng luôn. Hiện tại trên trang của Angular2 thấy chúng ta có thể code bằng Javascript, TypescriptDart, nhưng xem qua các bài hướng dẫn thì mọi người có vẻ dùng Typescript phổ biến hơn. Nên mình cũng sẽ làm quen với Angular2 bằng Typescript luôn.

Trong phần làm quen này, chúng ta cùng nhau viết ứng dụng vô cùng đơn giản coi như để biết được Angular2 là cái gì, và viết nó như thế nào. Một ứng dụng Hello World.

READ MORE


Lowdb - DB không cần server

Từ yêu cầu cá nhân, mình cần tạo một server API giả bằng nodejs để phục vụ cho việc làm frontend. Mình có ý muốn tìm một thư viện DB nhỏ gọn, dễ cài đặt sử dụng, hỗ trợ JSON, chỉ dựa trên file text đơn giản, chứ không cần phải cài đặt server như mongoDB và nếu thao tác giống như mongoDB thì tốt.

Sau một hồi dạo quanh thì mình đã tìm thấy LowDB

Need a quick way to get a local database?

READ MORE


Import mysql từ file zip

Vừa rồi mình phải import dữ liệu mysql từ một file zip khoảng 700MB nhưng khi giải nén ra thì đến 4GB lận. Để import quả là không đơn giản. Và rồi cũng đã tìm được 1 cách import với chỉ 1 câu lệnh:

1
unzip -p dbdump.sql.zip | mysql -u root -p dbname
 • Câu lệnh này chỉ thực hiện được với điều kiện file zip của bạn chỉ có 1 file sql.
 • Thay root bằng user mysql của bạn
 • Thay dbname bằng tên của DB
 • Nhập password vào và chờ kết thúc.

Cách này mình tìm được từ đây: http://snippets.khromov.se/import-zipped-mysql-dumps/


Tạm biệt wordpress xin chào hexo

Như vậy là sau vài lần tìm kiếm và thử nghiệm, cuối cùng cũng đã tìm ra một cách viết blog mới để thay thế cho em wordpress. Với sở thích đơn giản, thích nghịch ngợm nên với mình wordpress tỏ ra cồng kềnh nhiều tính năng không dùng đến. Mình muốn một cách viết blog đơn giản như là dùng markdown để viết, không cần dùng cơ sở dữ liệu, tận dụng được hosting đang có.

READ MORE